تار

– تار اولین نگاه جدی به انقلاب 1979 ايران است که به مردم،جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم  ایران میپردازد. قصه تار در روال داستان عاشقانه، ماجراجویانه و تراژدی “دکتر ژیواگو” است با عطر و طعم عقاید “گاندی”. قصه بر مبنای  سفر یک دختر جوان ایرانی/آمریکایی است که برای یافتن پدر گمشده اش توسط دوست پسر ایرانی اش از آمریکا به ایران فرستاده میشود. بدون اینکه بداند قصد آنها سوی استفاده از او برای مبارزه و بمب گذاری بر علیه شاه است بدون اینکه بداند از او در بمب گذاری استفاده شده است..

تار

زندگی رکسانا بعد از اینکه موجب مرگ چند کودک در بمب گزاری او میشود، تغییر میکند و در معرض خطر قرار میگیرد. با وجود خطری که او را تهدید میکند، در ایران میماند و به جستجوی پدر ادامه میدهد. در طی همین جستجو است که با زنی میانسال و آمریکایی در سفارت آشنا میشود و بعد ها که از همه جا درمانده می شود برای نجات جان خود به او پناه می برد و در آنجاست که میفهمد که این زن مامور سی ای ای  است و کسی است که شاه را از قدرت برمی دارد و خمینی را جای او مینشاند. و در طول جستجویش حقایق انقلاب برای او روشن میشود.
تار قصه تلخ انقلاب ایران را فاش میکند که چگونه آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان شاه را با توطئه عزل کردند و خمینی را بر مسند قدرت نشاندند. او فهمید که چگونه آمریکایی ها 500 ملیون دلار به “دکتر یزدی”که با   همسر آمریکایی اش در تگزاس زندگی میکرد، دادند که خرج انقلاب ایران بشود. فهمید که چگونه او و “دورین” به عراق رفتند و خمینی را قانع کردند که به فرانسه برود. تار روایت تلخ وقایع پنهان انقلاب ایران است.
رکسانا بالاخره پدرش را پیدا میکند، ولی درک حقیقت اینکه او یکی از مشاوران نزدیک خمینی است برایش بسیار سنگین است.
رکسانا با یافتن پدر، زندگی او را هم به خطر می اندازد.
حال، دختر جوان مسئول این است که آیا آنها زنده میمانند یا نه…!؟ 
“تار” قصه تلخ زندگی رکسانا و هنرمندى است که با شناختن رکسانا، همه زندگی خود را فدا میکند که به او و یافتن پدرش کمک کند و در آخر آن دو باید بین عشق به یکدیگر و نجات ایران، یکی را انتخاب کنند.
تار داستان غم انگیز گریه ی ایران و ایرانیست.
تار قصه ی واقعه ای آنهایی است به قصد و نیت آزادی جنگیدند ولی این انقلاب همه آنها را به کشتن داد.